شناسه خبر : 9077

رئیس هیات مدیره کانون سراسری جایگاه‌داران کشور، مدعی شد که با وجود آنکه سقف خرید بیمه‌نامه از سوی جایگاه‌های سوخت به اندازه کافی بوده اما شرکت‌های بیمه‌ای ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت جایگاه‌های سوخت را قبول کرده اند.!

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، همایون صالحی درگفت‌وگو با خبرنگار چابک آنلاین، بیان کرد:درجریان حوادث اخیر حدود 130 جایگاه سوخت آسیب دیده که بعضی از آنها در کوتاه مدت به چرخه خدمات رسانی برگشته و برخی تاکنون راه اندازی نشده اند.

وی،درخصوص تعداد جایگاه های آسیب دیده در هر استان گفت: به ترتیب استان فارس با 23 جایگاه سوخت رسانی، استان های اصفهان و البرز 22 جایگاه، استان های تهران وخوزستان با 16 جایگاه،کرمانشاه 6 جایگاه واستانهای کردستان و لرستان با 5 جایگاه به ترتیب بیشترین خسارت را درحوادث اخیر دیده اند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری جایگاه داران کشور اذعان داشت که "تا کنون 7 جایگاه از 130 جایگاه آسیب دیده به چرخه فعالیت برنگشته اند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری جایگاه داران کشور اظهار کرد: بیشتر جایگاه های سوخت دارای بیمه نامه بوده اند اما جایگاه هایی هم هستندکه بیمه نامه را تهیه نکرده بودند، به عنوان مثال در کرمانشاه فقط یک جایگاه و در لرستان 3 جایگاه بیمه نامه را تهیه کرده بودند.

وی مدعی شد: با وجود آنکه سقف خرید بیمه نامه از سوی جایگاه های سوخت به اندازه کافی بوده امابرخی شرکت‌های بیمه‌ای کارشناسی کارشناسان کانون را قبول نکرده و کارشناسی خود را ملاک عمل قرار داده اند و در بیشتر موارد 10 تا 15 درصد خسارت های وارده را قبول کرده اند.!

ارسال نظر

خدمات بیمه ای