شناسه خبر : 9054

قراردادی مابین شرکت بیمه کوثر و شرکت مادر تخصصی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) منعقد شده است که بر اساس آن بیمه حوادث ناشی از برق مصارف خانگی و تجاری ایران برای سال‌جاری تحت پوشش بیمه کوثر قرار گرفت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش شرکت بیمه کوثر تمام خسارت های جانی و مالی حادث شده از جریان برق به مشترکین برق خانگی و تجاری  ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه و اعیان ملک مشترک یا اختصاصی مشاعات ساختمان ها و واحدهای مسکونی و تجاری به سبب استفاده از انشعاب برق را تحت پوشش دارد.

براساس این گزارش تعداد مشترکین برق 33.068.940 مورد برآورد شده است که هر واحد مسکونی ماهانه مبلغ 1000 ریال، هر واحد تجاری مبلغ10.000 ریال و مشترکین عشایری 50 درصد بالغ ذکر شده را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

مبلغ حق بیمه این قرارد داد 817.761.276.000 ریال برآورد شده است.

مشترکین برق خانگی سال قبل تحت پوشش بیه دی قرار داشتند.

 

  • احمد جلالی پندری

    سلام ایفون تصویری دیروز برق کم وزیاد شد سوخت

  • رضابرزویی

    سلام برد فیوز برق کم زیاد شدن برق سوخت

ارسال نظر

خدمات بیمه ای