شناسه خبر : 8974

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۲.۸۲  درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت پاسارگاد بود که ۰.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵.۲۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۴۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سینا  با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۶۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و  ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای