شناسه خبر : 8886

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین  با 0.73 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.9 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 3.08 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 4.67 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.11 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس شرکت 1 قرمز پوش  و 23 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای