شناسه خبر : 8868

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوشهر معتقد است برای افزایش درصد افراد تحت پوشش این صندوق در این استان نیازمند برند‌سازی هستیم.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، کیانوش کازرونی گفت: ۱۵ هزار و ۸۰۰ بیمه شده عادی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوشهر هستند و دو هزار و ۱۵۲ نفر از طریق کمیته امداد و هزار و ۳۷۲ نفر از طریق بهزیستی تحت پوشش این صندوق قرار دارند.

او ادامه داد: عنوان می‌شود افرادی که می‌توانند در استان بوشهر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند ۸۰ هزار نفر است، اما ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد حدود ۵۰ هزار نفر را می‌توان از طریق این بیمه تحت پوشش قرار داد. دلیل این امر این است که سازمانی مانند تامین اجتماعی فعالیت گسترده‌ای در این استان دارند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوشهر با بیان اینکه برای افزایش درصد افراد تحت پوشش در این استان نیازمند اعتمادآفرینی و برند‌سازی است، عنوان کرد: باید خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به مردم معرفی و مزیت‌های آن نسبت به بیمه‌های دیگر مشخص شود. اینطور می‌توان امیدوار بود افرادی که در دایره شمول ما قرار دارند به سمت بیمه گرایش پیدا کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای