شناسه خبر : 8831

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ بیان کرد: شرکت‌های بیمه‌ای باید محصولات بیمه‌ای جدید متناسب با نیازهای مردم و فعالان اقتصادی و با فناوری روز طراحی کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمود دودانگه در گفت و گو با  چابک آنلاین گفت: صنعت بیمه باید با کسب و کار و زندگی مردم عجین باشد یعنی متناسب با روند اقتصادی کشور بتواند رشد کند، اگر ضریب نفوذ بیمه در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید متوجه می شوید که شکاف زیادی وجود دارد. این شکاف به دلیل ورود اندک بیمه و محصولات بیمه ای در فضای، کسب و کارو زندگی عامه مردم است.

وی افزود: طرح های تحولی گسترده ای در ابعاد مختلف می توان تعریف کرد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کسب و کارهایی که در شرایط امروزی جامعه وجود دارد، باشد،توجه به این نکته مهم است که بیمه باید ریسک فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد این در حالی است که صنعت بیمه برای تحقق این هدف نیازمند روزآمد شدن و تلاش  بیشتر است.

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ اظهارکرد: با تعریف انواع طرح های بیمه ای و بازاریابی متناسب با آن می توان ضریب نفوذ بیمه را ارتقاء داد اینکه مجموعه ای از  طرح های محدود بیمه ای متعلق به دهه های گذشته دائما تکرار شود، ضریب نفوذ صنعت بیمه را در جامعه افزایش نمی دهد. ارتقاء ضریب نفوذ بیمه متناسب با هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه، نیازمند خلاقیت و نوآوری در صنعت بیمه است و قاعدتاً با رویکرد سنتی امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.

دودانگه بیان کرد: شرکت های بیمه ای باید محصولات بیمه ای جدید متناسب با تکنولوژی روز مبتنی بر نوآوری و اقتضائات اقتصاد و کسب و کارهای کشور، طراحی کرده و این محصولات را متناسب با نیازها و سلائق متنوع مشتریان بازاریابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه سنتی فروش بیمه نامه مبتنی بر فناوری های منسوخ و نسل دومی و عدم توجه به نیازها و سلایق فعالان اقتصادی و کسب و کارهای نوین در شرایط امروزی که فناوری های نسل چهارم مورد توجه است، به هیچ وجه پاسخگو نیست.

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ  بزرگترین مشکل شرکت های بیمه را تسلط رویکرد سنتی و جزیره ای به صنعت بیمه و بی توجهی به پیشرفت های روزافزون و شتابان این صنعت در جهان دانست و افزود: طراحی محصولات بیمه ای نوین متناسب با نیازهای روز مردم و فعالان اقتصادی در این صنعت ضروری است و به نظر می رسد پیگیری این مهم در صنعت بیمه می تواند علاوه براینکه رونق قابل توجهی را در شرکت های بیمه ای ایجاد کند، قیمت تمام شده خدمات بیمه ای را نیز به طور قابل ملاحظه ای برای بیمه گزاران کاهش دهد.

دودانگه توضیح داد: همکاری و مشارکت در صنعت بیمه باید نهادینه شود، رویکرد سنتی حاکم بر صنعت بیمه و نگاه بالا به پائین در این صنعت باید جای خود را به همکاری و مشارکت بدهد رقابت های مخرب برای دست یافتن به بازارهای محدود بیمه ای موجود باید جای خود را به تعامل، همکاری و مشارکت در جهت توسعه محصولات جدید بیمه ای و توسعه نقش و جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور شود.

وی افزود: در اینصورت همه ی شرکت های بیمه ای می توانند براساس کارآمدی و مشتری مداری سهم خود را از بازار داشته باشند و نگاه دولتی و انحصاری موجود جای خود را به خلاقیت، نوآوری، کارآمدی و مشتری مداری خواهد داد.

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ گفت: با نهادینه کردن بازاریابی همراه با همکاری و تعامل می توان از رقابت های نامتعارف و مخرب پرهیز کرد چرا که تخریب هر یک از اجزاء صنعت بیمه منجر به تخریب کل صنعت خواهد شدو در این صورت به جای ایجاد فضای اعتماد و اطمینان و آرامش در جامعه و اقتصاد کشور، جو نا اطمینانی و بی اعتمادی به سیستم بیمه ای پمپاژ خواهد شد که خلاف اصول بیمه گری است.

دودانگه بیان کرد: فروش براساس فناوری های روز و استفاده از تکنولوژی هایی که درعرصه ی بیمه گری وجود دارد و فروش بیمه نامه های خرد می تواند ثبات و پایداری شرکتهای بیمه را تضمین کند.

وی افزود: برای توسعه صنعت بیمه و ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در کشور، نیازمند باز تعریف نقش، جایگاه، اختیارات و مسئولیت های ذینفعان این صنعت هستیم .

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ گفت : با توجه به رویکردهای کلی حاکم بر اقتصاد کشور و جهت گیری های مورد نظر در این بخش لحاظ الزامات و واقعیت های موجود در بازار ضروری است که نقش بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه، تشکلهای صنفی و سایر عوامل موثر در این صنعت باز تعریف شود.

دودانگه اظهار کرد: بدیهی است استمرار حرکت در مسیر موجود نمی تواند رونق و پویایی لازم را برای صنعت بیمه کشور، به همراه داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای