شناسه خبر : 8810

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام  بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 4.01 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.59 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 4.92 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه پاسارگاد و تجارت نو بود که 0.29 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.91 درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 3 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.66 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 15 شرکت قرمز پوش  و 9 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای