شناسه خبر : 8769

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۲.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانابود که ۰.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۲.۲۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۷۶درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۲۷درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و ۲۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای