شناسه خبر : 8755

یک عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه آیین نامه یکپارچه سرمایه گذاری است، زیرا برای تمام شرکت‌های بیمه‌ای باهراندازه و سوگیری فعالیتی، یک آیین نامه، اجرایی می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهدی سامری در خصوص کسری ذخائر شرکت های بیمه ای و نقش بیمه مرکزی درکنترل میزان این ذخائربه  چابک آنلاین گفت: مسئولیت اصلی شرکت های بیمه ای ایجاد حس امنیت و اطمینان در جامعه است به همین دلیل بیمه مرکزی به درستی به صورت اقتضایی مدیریت می کند زیرا با ورشکست شدن حتی یک شرکت بیمه ای آسیبی جدی به اطمینان جامعه نسبت به کل صنعت بیمه و تمامی شرکتهای فعال این صنعت وارد می شود.

وی ادامه داد: بیمه مرکزی به درستی  به صورت اقتضایی وضعیت شرکت های بیمه ای و تعهدات آن ها را بررسی می کند و این موضوع که بیمه مرکزی نسبت به حقوق بیمه گذاران بی تفاوت بوده  درست نیست.

عضو کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه اظهارکرد: درحال حاضر یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه آیین نامه  یکپارچه سرمایه گذاری است، چرا که همواره استراتژی سرمایه گذاری متاثر از جنس پول است و در صنعت بیمه هم جنس منابع پولی بسیار متفاوت است مانند منابع حاصل از فروش بیمه نامه شخص ثالث که کوتاه مدت بوده و بیشتر سمت و سوی سپرده گذاری بانکی را دارد و یا  بیمه نامه آتش سوزی که میان مدت و بیمه نامه عمر و پس انداز که جنس منابع آن کاملا بلند مدت است.

وی افزود: بدین ترتیب هم اینک یک روش با نسبت های یکسان سرمایه گذاری در ابزارهای مالی برای  تمامی شرکت های بیمه ای با زمینه فعالیتی متفاوت وجود دارد به عنوان نمونه، برای شرکتی که بیمه نامه شخص ثالث بیشتری می فروشد با شرکتی که در زمینه بیمه نامه عمر فعالیت صرف یا ترجیحی دارد یک آیین نامه استفاده می شود که به نظر می رسد این دیدگاه درست نباشد زیرا بخش عمده حق بیمه دریافتی بابت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری حتما باید در بورس سرمایه گذاری شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: تا زمانی که  شرکتهای صنعت بیمه به صورت هم وزن دیده شود و یک آیین نامه برای آنها نوشته شود نقاط خلا بسیاری در آن خواهیم دید.

وی،در خصوص کسری ذخایر عنوان کرد:  آیین نامه ذخیره گیری  علیرغم الحاق مکمل هایی بر آن،  متناسب با شرایط حاکم بر شرکتهای بیمه ای هم در روش ذخیره گیری و هم میزان و نسبت ذخایر نیاز به بازنگری دارد.

وی تصریح کرد: باید تمهیدات مربوط به کسری ذخایر متناسب با  سایز و اندازه شرکتها اتخاذ شود، همانطور که در محاسبه توانگری ملاحظاتی دخیل است به نحوی که شرکت های بزرگ بیمه ای در دوره هایی دارایی های بسیاری خریده اند که تجدید ارزیابی هم نشده و بدین جهت سرمایه اصلی و حقوق صاحبان سهام آنها این عددی نیست که در صورتهای مالی آنها دیده می شود،در نتیجه توانایی این شرکت ها در ایفای تعهدات آنها حتی فارغ  از ضریب نقد شوندگی دارایی های شان قابل توجه است.

عضوهیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو بیان کرد: برای شرکت های بیمه ای کوچک هم با توجه به ساختار مالی آن شرکت ها باید سنجید که برای کدام شرکت و در چه نوع ذخیره ای می توان  انعطاف داشت، همانطور که برای شرکتی که زیان ده بوده، کمترین اغماضی  به خرج داد، چراکه قطعا این چشم پوشی آن شرکت را  در مسیر قهقهرا قرار داده و کسری ذخائر آنها به هر مقدار  جدی بوده و هم برای صنعت و هم برای بیمه گذاران مخاطره آمیز است.

سامری اظهارکرد: متاسفانه ساختار مالی و سرمایه ای صنعت بیمه هم اکنون پس از تحولات اقتصادی دو سال اخیر  به نحوی است که اگر داراییها و حقوق صاحبان سهام  چندین شرکت بیمه ای تازه تاسیس را باهم جمع کنیم شاید برابر با ارزش تجدید ارزیابی داراییهای یک شرکت بزرگ بیمه ای هم نشود بنابراین شاید شرایط و میزان ذخیره گیری بتواند برای همه ی شرکت های بیمه ای حداقل برای یکی دو دوره مالی یکسان نباشد.

وی ضمن بیان اینکه شرکت بیمه تجارت نو با توجه به عمر کوتاه مدت فعالیت خود ساختار مالی بسیار مناسبی دارد گفت: این شرکت علیرغم ایفای کامل تعهدات سیل بزرگ سال گذشته، توانسته با مدیریت درست امور از محل سود انباشته افزایش سرمایه نیز بدهد .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای