شناسه خبر : 8745

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خوزستان دغدغه اصلی شرکت‌های بیمه‌ای در این استان را انعقاد تمامی قراردادهای بزرگ در ستاد مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای و کاهش سطح بازار بیمه برای شعب استانی عنوان کرد که منجر به سخت شدن شرایط کاری برای شرکت‌های بیمه‌ای استان می‌شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، مانی پورعیسی در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: وجه تمایز استان خوزستان با سایر استان ها در وسعت و صنعتی بودن این استان است که به صورت طبیعی باید موجب متفاوت شدن صنعت بیمه دراین استان  از سایر استان های کشور باشد.

وی ادامه داد: اما این وجه تمایز در صنعت بیمه استان وجود ندارد و جذابیت این استان برای شرکت های بیمه ای در سطح ستاد مرکزی  است و برای شرکت های بیمه در سطح استان مزیت خاصی وجود ندارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خوزستان بیان کرد: به صورت کلی سطح بازار بیمه ای برای شرکت های بیمه ی خود استان کمتر از ستاد مرکزی است و تمام قراردادها به صورت مستقیم در تهران منعقد می شوند و این باعث می شود که چرخه مالی وارد استان نشود که این موضوع دغدغه اصلی شرکت های بیمه ای در استان خوزستان است.

پورعیسی عنوان کرد: اگر کارگزاری قرار است پروژه ی عظیم پتروشیمی را قبول کند و پوشش بیمه ای آن را به عهده بگیرد بهتر است که از استان خوزستان باشد و چرخه کارمزد و حق بیمه تولیدی در خود استان بچرخد که به طور معمول اینطور نیست و تمامی اینگونه پروژه ها توسط ستاد مرکزی انجام می شود.

وی اظهارکرد: بازار بیمه در استان خوزستان فوق العاده ایده آل است و این استان از لحاظ میزان پرتفوی تولیدی شاید در رتبه اول یا دوم کشور قرارداشته باشد اما از لحاظ پرتفوی تولیدی استان در رتبه ی 5 یا 6 قراردارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خوزستان گفت: در حال حاضر تعداد توریست هایی که از کشورهای همسایه به استان خوزستان می آیند بسیار زیاد است اما سازو کارخاصی از سوی شرکت های بیمه ای تدوین نشده است که بتوان از این ظرفیت  به درستی استفاده کرد.

پورعیسی بیان کرد:  یکی از دلایل اصلی عدم توجه به بازارهای جدید بیمه ای در کشور، شرایط کاری سختی است که به علت نرخ شکنی و رقابت ناسالم بین شرکت های بیمه ای به وجود آمده است و دغدغه شرکت های بیمه تنها گرفتن پرتفو با هر شرایطی است.

وی افزود:  بیمه کردن صیادان یکی از ظرفیت های پنهانی و فوق العاده بزرگی است که در استان خوزستان وجود دارد اما برای این موضوع هم سازو کاری از سوی شرکت های بیمه ای تهیه و تدوین نشده است که یکی از دلایل آن عدم علاقه جامعه صیادان به مبحث بیمه است .

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خوزستان تصریح کرد: شرکت های بیمه ای می توانند با برگزاری نشست های کارشناسی با صیادان ، این جامعه بزرگ را آماده دریافت خدمات بیمه ای کنند اما تا به امروز این موضوع به درستی اجرایی نشده است.

پورعیسی تصریح کرد:مردم استان خوزستان تنها از بیمه نامه ثالث که اجباری است استقبال می کنند و بعد از سیل اخیر هم از خرید بیمه نامه آتش سوزی برای منازل خود استقبالی نکردند.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان خوزستان بیان کرد: این موضوع نشان دهنده ضعف  شرکت های بیمه ای در  خرده فروشی است  زیرا شرکت های بیمه در این استان تنها به دنبال گرفتن پروژه های بزرگ هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای