شناسه خبر : 8723

سرپرست بیمه ایران از شعب پایانه غرب وقراردادهای خاص بازدید کرد.

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس این گزارش رسولی مدیر مجتمع قراردادهای خاص گزارشی از روند فعالیتهای اجرایی و بازسازی ساختمان ارائه نمود وسرپرست بیمه ایران خواستار پیگیری وصول مطالبات شرکت از بنیاد شهید شد.

روز یکشنبه هفته جاری سرپرست بیمه ایران در بازدید از شعبه پایانه غرب با اشاره به اهمیت وجایگاه این شعبه به عنوان مرکز پرداخت تخصصی خسارت اتومبیل و اولین مرکز دیجیتالی کارشناسی خسارت تاکید کرد: مسیر حرکت بیمه ایران به سمت دیجیتالی کردن مراحل کارشناسی پرداخت خسارت با فراهم کردن زیرساخت های لازم در این شعبه شروع شده وامیدواریم به زودی شاهد گسترش این طرح در سراسر کشور باشیم.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای