شناسه خبر : 8720

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با 1.79 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که 0.21 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های  بیمه آسیا و پارسیان با افزایش 4.57 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 1.89 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 7.82 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  معلم با 0.16 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس 6  شرکت قرمز پوش  و  17 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای