شناسه خبر : 8676

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه مدعی شد که تعدادی از اعضای صنف متبوع وی پس از پیگیری‌های مداوم ازشرکت بیمه آرمان درخصوص دریافت خسارت بیمه تکمیل درمان، به نتیجه‌ای نرسیده‌اند و بخشی از خسارت‌های آنها از شرکت بیمه آرمان هنوز وصول نشده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، اکبر شاهرخی در گفت‌وگو با چابک آنلاین با بیان اینکه "اعضای اتحادیه فروشندگان گل و گیاه حدود 14 سال است که از بیمه تکمیل درمان استفاده می کنند." افزود:"در گذشته با شرکت بیمه آرمان درزمینه دریافت خسارت ها به مشکل برخوردیم زیرا این شرکت بیمه ای خسارت ها را به موقع  پرداخت نمی کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه بیان کرد: از سال گذشته با شرکت بیمه آسماری قرارداد بیمه تکمیل درمان را بسته ایم و اعضای اتحادیه از خدمات این شرکت بیمه ای اظهار رضایت دارند.

شاهرخی تصریح کرد که تعداد اعضای رسمی اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در حدود 700 فروشنده و اعضای غیر رسمی در حدود 1000 فروشنده است و برخی از اعضای خانواده آنها نیز تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار گرفته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای