شناسه خبر : 8663

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه اتکایی امین در پایان شهریور ماه سال ۹۸ به عدد ۹۵۰.۳۸۷ میلیون ریال رسیده و ۱۱ درصد رشد داشته است چرا که سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۸۵۹.۶۵۹میلیون ریال بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به گزارش چابک‌آنلاین، سود خالص بیمه اتکایی امین در شهریورماه 98 به رقم 966.789 میلیون ریال رسیده است و 9 درصد افزایش یافته است.

 سود خالص شرکت بیمه اتکایی امین در مدت مشابه سال قبل از آن 889.717میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ماه سال جاری با رقم 322 ریال، 10 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

سود انباشته شرکت بیمه اتکایی امین نیز در پایان شهریور ماه سال ۹۸به رقم 903.902 میلیون ریال رسید و 9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای