شناسه خبر : 8651

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود انباشته(حسابرسی شده) شرکت بیمه پارسیان در پایان شهریور ماه سال ۹۸به رقم ۶۹۰.۳۷۳میلیون ریال رسیده است و کاهشی ۲ درصدی داشته است چراکه سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۷۰۴.۵۳۳ میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش سود خالص شرکت بیمه پارسیان در پایان شهریور ماه سال ۹۸به رقم646.994 میلیون ریال رسید و 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافت.

همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه پارسیان در پایان شهریور ماه سال ۹۸به رقم 581.237 میلیون ریال رسید و رشدی 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه پارسیان نیز در پایان شهریور ماه سال ۹۸به رقم 162 ریال رسید و 11 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای