شناسه خبر : 8617

دراولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.07 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 1.51 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم  با 1.96 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که 0.33 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.22 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.44 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا با افزایش 4.91 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.24 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 8 شرکت قرمز پوش  و  15 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای