شناسه خبر : 8614

بیش از ۵۰ درصد مزارع کلزا در شهرستان داورزن خراسان رضوی در سال زراعی جاری تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش چابک آنلاین، کارشناس مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی امروز گفت: بیش از 200هکتار از 400هکتار از مزارعی که در سال زراعی جدید به کلزا تخصیص یافته بود بیمه شده است.

سعید خسروجردی گفت: این امر با هماهنگی روسای مراکز در دو مرکز جهاد کشاورزی ریوند و صدخرو و نیز در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام پذیرفت.

وی افزود: به همین خاطر کارشناس بیمه محصولات کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی حضور یافته تا کشاورزان نسبت به بیمه کردن مزارع کلزا خود راحتتر اقدام کنند.

خسرو جردی گفت: با حمایت بیشتر صندوق بیمه محصولات کشاورزی در هنگام بروز خسارت به مزارع و احراز اطمینان بیشتر بین صندوق بیمه و کشاورزان در سالهای زراعی آتی شاهد تحت پوشش قرار گرفتن صددرصدی مزارع در همه محصولات خواهیم بود. 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای