شناسه خبر : 8588

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 3.54 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.21 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با 2.15 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که 0.27 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 2.5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با 1.88 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش 6.01 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.04 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس  9 شرکت قرمز پوش  و  13 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای