شناسه خبر : 8573

درچهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 3.38 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 3.36 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که 0.08 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.76 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 0.67 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش 4.4 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.04 درصد بوده است.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش و 17 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای