شناسه خبر : 8570

برگزاری مجامع فصلی بیمه آسیا که برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور اتفاق افتاده است، نشان می دهد برگزاری این مجامع، اثرات ثمر بخشی بر کدال بورس و افزایش قیمت سهام آن داشته است.

به گزارش چابک آنلاین، برگزاری مجامع فصلی شرکت های بیمه‌ای یکی از اقدامات موثر در صنعت بیمه‌ است که در آن، عملکرد سرپرستی‌ها به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی می شود. از اهداف مهم برگزاری مجامع فصلی بیمه‌ها، می توان به بررسی عملکرد و تعامل شعب و سرپرستی‌ها، تعامل سرپرستی‌ها با مدیریت‌های مختلف و ایجاد اعتماد و همدلی بین کارکنان، پاسخگویی، رصد بازارهای منطقه ای و محلی، شناسایی نقاط قوت وضعف فعالیت ها و افزایش سهم بازار و سودآوری اشاره کرد.


در واقع مجامع فصلی، فضایی مناسب برای تعامل و بیان چالش ها و دغدغه های سرپرستان مناطق بیمه ای با یکدیگر است تا با ارائه نظرات و بررسی راهکارها و پیشنهادها توسط سرپرستان و کارشناسان، گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف بیمه ای کشور برداشته شود.


همچنین از نقش موثر برگزاری این مجامع بر فعالیت های بیمه‌ای نمی توان غافل شد؛ به عنوان نمونه مجامع فصلی بیمه آسیا که برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور اتفاق افتاده است، نشان می دهد برگزاری این جلسات، اثرات ثمر بخشی بر کودال بورس و افزایش قیمت سهام آن داشته است.


به تازگی نیز دور دوم مجامع فصلی بیمه آسیا با حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران، سرپرستان مناطق و روسای شعب مناطق ده گانه این شرکت، برگزار شد و سرپرستان و روسای استان های مناطق 10 گانه به ارائه گزارشی از فعالیت های خود در شش ماهه نخست امسال پرداختند.


"مسعود بادین"مدیرعامل بیمه آسیا، در این مجامع بر توجه هرچه بیشتر به موضوع نظارت و کنترل، بهبود ترکیب پرتفوی، توجه به بیمه های زندگی و لزوم تعامل مناسب با مشتریان، زیاندیدگان، کارکنان و شبکه فروش و تحکیم همدلی در این زمینه، تاکید کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای