شناسه خبر : 8561

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه آرمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش شرکت بیمه آرمان در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 به سهامداران خود سود نقدی نداد.

زیان انباشته شرکت بیمه آرمان در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 به رقم 601.346 میلیون ریال رسیده و زیان خالص هر سهم این شرکت به عدد 501 ریال رسیده است.

شرکت بیمه آرمان در فراخوان قبلی خود نیز از سهامداران خواسته بود تا در تاریخ 31 تیرماه در مجمع عمومی عادی سالیانه حضور یابند اما مجمع آن به حد نصاب قانونی نرسید و تشکیل نشده بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای