شناسه خبر : 8556

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، ​بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.73 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 0.41 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 2.07 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینا بود که 0.22 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 0.58 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما  با 0.6 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش 3.42 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.14 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش و 14 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای