شناسه خبر : 8510

براساس بررسی‌های انجام شده درخواست شرکت بیمه تجارت نو برای پذیرفته شدن در بازار فرابورس ایران به صورت مشروط پذیرفته شده است.

به گزارش چابک آنلاین، براساس بررسی های انجام شده درخواست شرکت بیمه تجارت نو برای پذیرفته شدن در بازار فرابورس ایران به صورت مشروط پذیرفته شده است.

نمادشرکت بیمه تجارت نو با نام بنو در مهرماه سال ۱۳۹۵ در بازار پایه ب فرابورس ایران افتتاح شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای