شناسه خبر : 8489

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ انتصاب جلال سلطانی در سمت مدیرعاملی این شرکت بیمه ای را تائید کرد

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد حسین داجمر در گفت و گو با چابک آنلاین ضمن بیان اینکه تائیدیه مدیرعاملی جلال سلطانی از سمت بیمه مرکزی صادر شده است  گفت: تائیدیه به دست شرکت رسیده است و در حال پیگیری کارهای قانونی مانند ثبت در روزنامه رسمی هستیم.

جلال سلطانی سابقه فعالیت در رده مدیران میانی شرکت های بیمه آسیا و ملت را دارد.

شرکت بیمه حافظ 10ماه بدون مدیرعامل بوده و به سرپرستی محمود دودانگه اداره شد ه است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای