شناسه خبر : 8447

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت  سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 4.56 درصداختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 1.4 درصد ریخت.

بیشترین افت شاخص سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 2.46 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  کارآفرین بود که 0.67 درصد ریخت.

بیشترین رشد شاخص سهام بورس با 3.27 درصد مربوط به شرکت بیمه ملت در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با 0.55 درصد بوده است.

بیشترین رشد شاخص سهام  فرابورس با 4.98 درصد مربوط به شرکت بیمه سرمد در این روز بوده و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.2درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 12 شرکت قرمزپوش و 11 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای