شناسه خبر : 8431

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به مهرماه سال ۹۸ شرکت بیمه کوثر، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه ثالث بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به مهرماه سال ۹۸ شرکت بیمه کوثر نشان می‌دهد که 35 درصد خسارت در بیمه نامه ثالث و 22 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه زندگی اندوخته دار است که 14 درصد خسارت پرداختی این شرکت در مهرماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای