شناسه خبر : 8430

رئیس شعبه شرکت بیمه امید در شهرستان آبادان اعلام کرد: در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شناورها در استان خوزستان غیر فعال هستند که ۵ تا ۱۰ درصد آنها بیمه هستند .

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، حسین دشتی زاده در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: بزرگترین چالشی که استان خوزستان با آن روبه روست راکد شدن فعالیت های دریایی است .

وی افزود: در حال حاضر70 تا 80 درصد شناورها غیرفعال هستند و تنها با بندر کویت به صورت محدود کارمی کنیم .

رئیس شعبه شرکت بیمه امید درشهرستان آبادان بیان کرد: هیچ گونه کار ملوانی در این استان وجود ندارد و یک یا دو شناور درهفته از آبادان یا خرمشهر به سمت کویت می روند زیرا عمده کاربندر آبادان و خرمشهر وادرات از دبی بوده که به طور کامل قطع شده است.

دشتی زاده اظهار کرد: بیشتر شناورها عازم بوشهر شده اند زیرا یکسری تعرفه ها و امتیازاتی در بوشهر اجرا شده است که در خوزستان وجود ندارد و کار در آنجا بهتر از خوزستان است.

وی ضمن بیان اینکه صنعت بیمه در شهرستان آبادان راکد است ، گفت : در حال حاضربسیاری از شناورها نزدیک به دوسال است که خوابیده اند و وقتی که شناوری فعال نباشد نیازی به بیمه ندارد و در حدود 5 تا 10 درصد شناورها بیمه هستند.

رئیس شعبه شرکت بیمه امید در شهرستان آبادان عنوان کرد: بیمه نامه های خرد طرفداری در آبادان ندارند و در کل صنعت بیمه در آبادان بسیار افت کرده و تنها بیمه نامه ای که مورد استقبال مردم این شهرستان قرار می گیرد بیمه نامه اجباری شخص ثالث است.

دشتی زاده بیان کرد: با وجود اینکه در زمینه بیمه‌نامه آتش سوزی و حوادث تبلیغات گسترده ای انجام داده ایم اما کسی استقبالی از این نوع بیمه نامه ها نمی کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای