شناسه خبر : 8427

براساس آخرین آمار احصا شده سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه شدگان این سازمان تا پایان سه ماهه اول سال جاری از مرز ۴۳ میلیون نفر عبور کرده و به ۴۳ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۱۸ نفر رسیده است.

به گزارش چابک آنلاین، براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی تا پایان خرداد ۹۸ به ۱۴ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است. این شاخص آماری در پایان سال گذشته ۱۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر بود.

همچنین تعداد بیمه شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از ۲۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۸۵ نفر در پایان سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۹۳۰ نفر در پایان خرداد ۹۸ رسیده است.

برهمین اساس تعداد مستمری بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی در پایان خرداد ماه سال جاری ۳ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۲۹ نفر هستند که این شاخص آماری در پایان سال گذشته ۳ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۱۰۱ نفر بود. همچنین تعداد پرونده‌های مستمری این سازمان تا پایان خرداد ۹۸ به ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۱۸۲ فقره رسیده است. این شاخص نیز در پایان سال گذشته تعداد ۲ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۶۵۳ فقره بوده است.

تعداد مستمری بگیران تبعی نیز از ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۶۹۸ نفر در پایان اسفند ۹۷ به ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۸۶۱ نفر تا پایان خرداد ۹۸ رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای