شناسه خبر : 8412

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرا بورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۳.۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش ۹.۸۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  تعاون با ۰.۳۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمزپوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای