شناسه خبر : 8411

دولت به موجب آئین‌نامه اجرایی از قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب کرد کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین افراد دارای معلولیت که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این  افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

 

  • علی محمدی

    ای کاش همین موضوع را برای معلولان ادارات دولتی هم برقرار کنند این موضوع که کلا مگر چند هزار نفر معلول دردستگاه دولتی وجود دارد که اگر پیاده شود اصلا بارمالی برای دولت دربرنمیگیرد ان شا اله

ارسال نظر

خدمات بیمه ای