شناسه خبر : 8395

رئیس شعبه شرکت بیمه ما در شهرستان بندرعباس، بزرگترین چالش شرکت‌های بیمه را رقابت ناسالم دانست و یکی از معضلات صنعت بیمه در این استان را صدور بیمه‌نامه‌های استان از تهران عنوان کرد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بهناز رجا در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: بیش از 60 درصد بیمه نامه ها در استان از تهران صادر می شود که این موضوع با استاندار مطرح شده اما تاکنون هیچ راه حلی اندیشیده نشده است.

وی ادامه داد: بیمه نامه های دریایی سکوهای نفتی وشرکت های بزرگ نفتی از تهران صادر می شود اما شناورها درداخل استان هرمزگان بیمه می شوند .

رئیس شعبه شرکت بیمه ما دراستان هرمزگان یکی از مشکلات بزرگ استان متبوع خود را رقابت های ناسالم عنوان و ادعا کرد که  "شناوری که حق بیمه آن درحدود 15 میلیون تومان است نماینده شرکت بیمه ای مانند بیمه تعاون با 7 میلیون آن را صادر می کند!

رجا اظهارکرد: استقبال مردم استان هرمزگان بیشتر در بخش بیمه نامه های شخص ثالث است اما بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی هم در بندرعباس طرفدار دارد.

وی، افزود: در چند سال اخیر توجه مردم به سمت بیمه نامه عمر بیشتر شده وتنها در شرکت بیمه ما در شش ماهه اول سال 98  حدود 120 درصد رشد  این بیمه نامه ها صورت پذیرفته است.

رئیس شعبه شرکت بیمه ما در شهرستان بندرعباس تصریح کرد که باید اختیارات مدیران استانی برای صدوریکسری از بیمه نامه ها  بیشتر باشد و به ستاد وابسته نباشند زیرا مدیران ستاد با شرایط منطقه آشنایی ندارند ویکسری نرخ و شرایطی را در نظر می گیریندکه سبب از دست دادن بیمه گزاران می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای