شناسه خبر : 8392

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با ۰.۷۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با ۰.۴۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس شرکت ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای