شناسه خبر : 8380

در سال گذشته معادل ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان خسارت از سوی صنعت بیمه به بیمه گذاران پرداخت شده است. از میزان خسارت‌های پرداختی بیمه حدود هشت درصد آن بابت بیمه‌های عمر بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اقتصاد24، در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت صدور ۶۱ میلیون فقره انواع بیمه‌ توسط صنعت بیمه به بیمه گذاران پرداخت شده است.

در میان شرکت‌های بیمه‌ای، بیشترین حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه ایران بوده که تنها شرکت بیمه‌ دولتی محسوب می شود. در سال ۱۳۹۷ شرکت بیمه ایران توانست بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه ایجاد کند که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رشد ۳۶ درصدی داشت.

در میان شرکت‌های بیمه غیردولتی نیز شرکت بیمه آسیا در سال ۱۳۹۷ بیشترین حق بیمه تولید شده که معادل ۴.۴ هزار میلیارد بود را ایجاد کرد.

عملکرد-صنعت-بیمه-در-سال-97-1

آمارها نشان می‌دهد که از میزان مبالغ پرداخت شده بابت بیمه حدود ۶۳ درصد آن معادل ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان بابت خسارت‌ها از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.

بیشترین سهم پرداخت خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ غیردولتی بوده، به طوری که این شرکت‌ها بیش از ۶۳ درصد خسارت‌ها را پرداخت کردند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد از کل میزان بیمه‌های پرداخت شده بیش از ۱۴ درصد مربوط به بیمه زندگی یا همان بیمه عمر و مابقی مربوط به بیمه‌های غیرزندگی بوده است.

عملکرد-صنعت-بیمه-در-رشته-بیمه-های-عمر-و-زندگی-در-سال-97

سهم بیمه عمر از کل بیمه‌های پرداخت شده در سال ۱۳۹۷ بیشتر شده و از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

در سال گذشته بابت صدور دو میلیون فقره بیمه عمر بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه پرداخت شده است. همچنین از میزان خسارت‌های پرداختی بیمه حدود هشت درصد آن بابت بیمه‌های عمر بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای