شناسه خبر : 8372

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه آرمان اعلام کرده است که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام خود را با هدف تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397 سرانجام  20 آبان ماه امسال برگزارخواهد کرد.!

پیشتر قرار بودکه مجمع سالیانه شرکت بیمه آرمان در 31 تیرماه امسال برگزار شود که در آن تاریخ مجمع به حد نصاب قانونی نرسید.

تا اکنون عمده شرکت های بیمه ای  مجامع سالیانه خود را برگزار کرده اند و گویا مجمع سالیانه شرکت های بیمه ای رازی، تعاون و آرمان برگزارنشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای