شناسه خبر : 8367

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه پاسارگاد در پایان شهریور ماه سال ۹۸به عدد ۵۸۷.۷۵۶ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۳۵۶.۴۱۰ میلیون ریال بوده و ۶۵ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص بیمه پاسارگاد در شهریورماه 98 به رقم 1.169.735 میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 1.764.507  میلیون ریال بوده است و 34 درصد کاهش داشته است .

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ماه سال جاری با رقم229 ریال، 34 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای