شناسه خبر : 8332

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 2.5 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که 0.42 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 4.33 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش 4.94 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.8 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش  و18شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای