شناسه خبر : 8331

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود انباشته شرکت بیمه کوثر در پایان شهریور ۹۸(حسابرسی نشده) به رقم ۲.۱۵۰.۹۸۸میلیون ریال رسید و رشدی ۲۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سود عملیاتی شرکت بیمه کوثر در پایان شهریور سال ۹۸به رقم  1.287.617 میلیون ریال رسید و رشدی 99 درصدی داشت چراکه سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 299.412 میلیون ریال بود.

همچنین سود خالص شرکت بیمه کوثر در پایان شهریور 98به عدد 1.143.692 میلیون ریال رسید و 99 درصد رشد یافت

سود خالص شرکت بیمه کوثر در مدت مشابه سال گذشته 575.049 میلیون ریال بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای