شناسه خبر : 8328

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه تجارت نو در پایان شهریور ماه سال ۹۸به عدد ۱۸۰.۴۲۶ میلیون ریال رسیده است درحالیکه در مدت مشابه سال قبل دارای سود عملیاتی با عدد ۱۶۰.۶۲۶ میلیون ریال بوده و ۱۳ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص بیمه تجارت نو در شهریورماه 98 به رقم 181.047  میلیون ریال رسیده، حال آنکه سود خالص آن در  مدت زمان مشابه سال قبل از آن 164.626 میلیون ریال بوده است و 10 درصد رشد داشته است .

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ماه سال جاری با رقم 115 ریال،13 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای