شناسه خبر : 8313

سود خالص شرکت بیمه کارآفرین در پایان شهریور ۹۸، به رقم ۱۷۸.۶۸۹میلیون ریال رسید و رشد ۲۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص شرکت بیمه کارآفرین در پایان  شهریور98 ، به رقم 178.689میلیون ریال رسید و رشد 218 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت، همچنین سود عملیاتی این شرکت به رقم 123.153 میلیون ریال رسید و 364 درصد رشد یافت.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه کارآفرین به رقم102 ریال رسید و افزایش  219 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای