شناسه خبر : 8266

زیان خالص شرکت بیمه آرمان در پایان سال مالی۹۷، به رقم ۶۰۱۳۴۶ میلیون ریال رسید و رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، زیان خالص شرکت بیمه آرمان در پایان سال مالی ۹۷، به رقم ۶۰۱۳۴۶ میلیون ریال رسید و رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت، همچنین زیان عملیاتی این شرکت به رقم ۶۳۰۶۲۸ میلیون ریال رسید و ۲۸ درصد رشد یافت.

زیان انباشته شرکت بیمه آرمان در پایان سال مالی ۹۷، به رقم ۱۰۹۲۴۸۲ میلیون ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ درصد افزایش یافته است.

زیان خالص هر سهم شرکت بیمه آرمان به رقم ۵۰۱ ریال رسید و افزایش  ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای