شناسه خبر : 8156

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۹۸ شرکت بیمه رازی، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به شهریورماه سال ۹۸ شرکت بیمه رازی نشان می‌دهد که 47 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 31 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه رازی مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه مهندسی است که 6 درصد خسارت پرداختی این شرکت در شهریورماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای