شناسه خبر : 8133

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان چهارمحال و بختیاری بزرگترین چالش صنعت بیمه دراین استان را کمبود طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری مطرح کرد که منجر به کوچک شدن بازار برای رشته های بیمه‌ای مختلف می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مهرداد مهدی زاده در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: به دلیل رشد منفی اقتصاد کشور در سال 97 و شرایط اقتصادی سختی که وجود دارد سبد مالی فعالین اقتصادی و تمامی طبقات اجتماعی کوچک شده و در نهایت شرکت‌های بیمه‌ای هم به صورت مستقیم آسیب می بینند.

وی ادامه داد: به تبع آن سبد پرتفوی شرکت‌ها بیمه‌ای کوچک تر شده و رقابت بین شرکت‌ها افزایش یافته و رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌ای افزایش یافته است.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از بزرگترین معضلاتی که صنعت بیمه با آن دست به گریبان است کمبود تخصص و عدم تخصص گرایی در سطوح مدیریتی متفاوت است.

مهدی زاده اظهارکرد: بزرگترین چالش صنعت بیمه در استان چهارمحال و بختیاری پائین بودن فرهنگ بیمه به نسبت سایر استان‌ها به خصوص در بخش بیمه نامه‌های عمراست.

وی افزود: استان های کوچک در بخش بیمه نامه‌های عمر و بیمه نامه های منحصر به صنعت مانند مسئولیت، آتش سوزی و تکمیل درمان از فعالیت خیلی کمتری برخوردارند زیرا این نوع بیمه نامه ها فرهنگ سازی نشده است.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان چهارمحال و بختیاری  گفت: مردم در استان چهارمحال و بختیاری تنها بیمه نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل را به عنوان بیمه می شناسند و بیمه بدنه هم به علت اینکه مسیرهای استان حادثه ساز و پرخطراست مجبور به تعامل با بیمه ها شدند تا حدودی طرفدار دارد.

مهدی زاده عنوان کرد: استقبال از بیمه نامه‌های تکمیل درمان در استان چهارمحال و بختیاری به نسبت بیمه نامه های عمر و حوادث بیشتر است.

وی ادامه داد: به علت دامپینگ و رقابت های ناسالمی که بین شرکت‌های بیمه ای وجود دارد در موارد زیادی نرخ هایی که داده می شود با اطلاعات خود بیمه گزار از خسارت سال قبل بیمه نامه اصلا همخوانی ندارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیمه نامه‌ایی که ضریب خسارت سال گذشته‌اش بالا ی صد در صد بوده و یک شرکت بیمه گر برروی آن ضرر داده است سال بعد به نسبت سال قبل باز با تخفیف ارائه می‌‍شود.

مهدی زاده اظهار کرد: تمام این مسائل به این علت است که شرکت های بیمه‌ای برای حل مشکلاتی که همه کم و بیش با آن دست به گریبان هستند نیاز به جریان نقدینگی در کوتاه مدت دارند که سبب ایجاد یک فضای مسموم در بازار می شود.

وی بیان کرد: مشکلات استان چهارمحال و بختیاری معضلات زیر ساختی است و در کوتاه مدت حل نمی شود 0.61 درصد حق بیمه تولیدی کل کشور سهم استان چهار محال و بختیاری است و این نشان دهنده این موضوع است که سرمایه گذاری‌های تولیدی و عمرانی در استان بسیار کم انجام می شود.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان چهارمحال و بختیاری  گفت: کارخانجات بزرگ در این استان فعال نیستند و پتانسل کافی وجود ندارد بیمه گزاران بزرگ بسیار محدود هستند و در مقایسه با استان های بزرگ تر سهمیه بندی و تمرکزطرح های سرمایه گذاری و عمرانی توسط دولت در این استان به صورت عادلانه انجام نمی شود و در نتیجه بازار کوچک‌تری برای صنعت بیمه وجود دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای