شناسه خبر : 8041

تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در زمستان سال ۹۷ به عدد ۶۳۹۷۲ نفر رسید که درمقایسه با دوره قبل و دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب به ۱۳.۲درصد و ۰.۶درصد کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، از نظر قانون بیکاری، بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و در حال حاضر آماده به کار باشد.

براساس قانون بیمه بیکاری اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به‌علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی بیکار شود، می‌تواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند. توجه داشته باشید که بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نمی‌شود.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری، به‌عهده گروهی متشکل از نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی، تعاون و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی پس از تأیید ادارات نامبرده، درخصوص برقراری و پرداخت مستمری بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

 بیمه بیکاری به افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه تأمین اجتماعی دارند تعلق می‌گیرد. افرادی که به‌صورت غیرارادی بیکار شده‌اند، شخصی که بر اثر حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل و یا زلزله بیکار شده است، نیاز به داشتن سوابق بیمه‌ای نداشته و بیمه بیکاری به او تعلق می‌گیرد، افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نباشند.

تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در زمستان سال 97 به عدد 63972 نفر رسید که درمقایسه با دوره قبل و دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب به 13.2 درصد و 0.6 درصد کاهش داشته است.

1398071011535692185539710

ارسال نظر

خدمات بیمه ای