شناسه خبر : 8014

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه اعلام کرده که برای بهبود و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها به ویژه ترکیب سرمایه گذاری‌ها در اوراق بهادار بورسی و فرابورس و اصلاح ساختار مالی در نظر دارد که سرمایه خود را از مبلغ ۷۵۰میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

چابک آنلاین، زهرا نامدرای، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد بود. این افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت سازمان بورس اوراق بهادار است.

19.95 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی و 18.16 درصد از سهام این شرکت در اختیار بیمه مرکزی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای