شناسه خبر : 7938

بیمه ورزشی یک قرارداد است که مابین ورزشکاران و فدراسیون پزشکی ورزشی بسته می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مدت زمان بیمه ورزشی از تاریخ دریافت کارت، یک سال است و در سال ۹۸  به ازای هر ورزشکارمبلغ ۲۰۰۰۰ تومان برای حق بیمه ورزشی دریافت می‌شود.

کارت  بیمه ورزشی  زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و شامل همه ورزشکاران آماتور، ملی پوشان، قهرمانان ورزشی، پیش کسوت ها و کوهنوردان می شود. تمام مدیران باشگاه های ورزشی، سرپرست های برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی، مربیان و کادر ورزشگاه یا باشگاه نیز باید کارت بیمه ورزشی داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای