شناسه خبر : 7915

درآخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با 0.31 درصد اختصاص یافت .

 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمدبا 2.98 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که 0.03 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه دانا با 0.54 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش 4.76  درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین  با 0.4 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 13 شرکت قرمز پوش  و11 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای