شناسه خبر : 7908

مدیرعامل شرکت گاز کردستان از ادامه طرح ملی بیمه حوادث ناشی از گاز طبیعی طی سال ۱۳۹۸ در سطح استان خبر داد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از مهر، احمد فعله گری گفت: به منظور تامین پوشش بیمه جانی و مالی مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی در مقابل حوادث ناشی از گاز طبیعی اعم از حوادث منجر به انفجار، آتش سوزی و مسمومیت ها، طرح بیمه مشترکین گاز طبیعی همانند سال گذشته در سال جاری نیز در حال اجرا است.

وی در این خصوص اظهار داشت: قرارداد بیمه حوادث مشترکین خانگی در قبال حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی در جهت اجرای قانون فی مابین شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت بیمه منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به قرارداد خدمات بیمه مشترکین از ابتدای سال جاری، افزود: مشترکین خانگی شهری با پرداخت دو هزار ریال به ازای هر واحد مسکونی و مشترکین روستایی با پرداخت یک هزار ریال، هر واحد مشترک تجاری شهری مبلغ 10 هزار ریال و هر واحد مشترک تجاری روستایی پنج هزار ریال در هر ماه تحت پوشش این شرکت بیمه قرار دارند.

فعله گری پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه (مشترکین خانگی و تجاری اعم از شهری و روستایی) 813 میلیون ریال و حداکثر پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه (مشترکین خانگی و تجاری اعم از شهری و روستایی) 411 میلیون ریال است.

وی با اشاره به جبران خسارت های مالی به ازای هر واحد مسکونی، ادامه داد: حداکثر جبران خسارت های مالی به ذینفعان و هرگونه اموال منقول و غیر منقول آنها در هر حادثه  به ازاء هر یک از موارد تحت پوشش بعنوان یک واحد مستقل خانگی شهری و روستایی تا مبلغ یک میلیارد و 920 میلیون ریال و در بخش یک واحد مستقل تجاری شهری یا روستایی تا مبلغ دو میلیارد و پنجاه و یک میلیون ریال قابل پرداخت است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان در خصوص اعلام حادثه ناشی از گاز طبیعی برای بهره مندی از مزایای بیمه, یاداور شد: بنابراین هرگونه حادثه ای که ناشی از گاز طبیعی برای مشترکین گاز طبیعی بوجود می آید اعم از انفجار، آتش سوزی، گاز گرفتگی منجر به مسمومیت و مرگ در شهرها با تلفن ۱۹۴ و در روستاها به گازبان همان روستا سریعاً باید اطلاع داده شود تا مقدمات لازم جهت معرفی به بیمه صورت پذیرد.

فعله گری در پایان با توجه به نزدیک شدن به فصول سرد سال از مشترکین گاز طبیعی خواست در استفاده از لوازم گازسوز رعایت موارد ایمنی را سر لوحه کار خود قرار دهند و با استفاده از وسایل گازسوز استاندارد و استفاده صحیح و ایمن از این نعمت الهی شرکت گاز این استان را در ارائه خدمات شایسته به مردم یاری دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای