شناسه خبر : 7697

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که به صرف توانگری مالی یک شرکت بیمه نمی‌توان مصوبات شورای‌عالی بیمه را برای آن شرکت از حالت الزامی به توصیه‌ای تغییر داد چراکه موقعیت فعلی آن شرکت با خطراتی روبرو خواهد شد.

چابک آنلاین، زهرانامداری، قاسم سوهانی در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: "اگر نهاد ناظر برای شرکت‌های بیمه‌ای که از توانگری مالی خوبی برخوردار هستند امتیازاتی قائل شده و برخی از مصوبات شورای‌عالی بیمه را برای آنها از حالت الزامی به توصیه‌ای تغییر دهد، ممکن است که آن شرکت در سال‌های آتی به دلایل مختلفی همچون ضعف در مدیریت و انتخاب ریسک مناسب با مشکلاتی مواجه شده و موقعیت فعلی آن شرکت به خطر بیافتد."

وی ادامه داد: شاید بتوان به دلیل توانگری در برخی از موارد مانند انتخاب ریسک دست این شرکت‌ها را باز گذاشت اما آیا در مورد بیمه‌‌های اتکائی هم همین طور است؟

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: در بسیاری از مواقع حجم ارزش سرمایه‌ای که بیمه‌گذاران برای بیمه کردن آن اقدام می کنند بالاتر از میزان توانگری مالی یک شرکت بیمه است و اگر بنابراین باشد که شرکت‌های بیمه از جهت اتکایی هم به اختیار عمل کنند، ممکن است با مخاطراتی روبرو شوند.

سوهانی بیان کرد: چنانچه سیستم نظارتی این توان را داشته باشد که توانگری شرکت‌های بیمه را به خوبی نظارت کند و از خط خارج شدن شرکتی که توانگری مالی خوبی دارد را تشخیص دهد، همچنین سهامدار سرمایه را در حد اعلای خود تامین کرده باشد شاید بتوان به مدیران اجرایی آن شرکت بیمه اطمینان کرد و برخی مصوبات الزامی را غیرالزامی کرد.

این کارشناس بیمه خاطرنشان کرد: این مساله باید مشروط باشد و در زمینه های مختف فنی، مالی و اتکایی آن بحث شود و از نقش مدیریت آن شرکت بیمه هم نباید غافل شد.

سوهانی تاکید کرد: نمی‌توان قاطع گفت که شرکت‌های بیمه مستقل هستند چراکه شرکت‌های اتکایی راه تنفس، حیات و استمرار شرکت‌های بیمه هستند و اگر شرکتی با هر توانگری مالی اتکایی را حذف کند نهایتا 5 سال بعد به زمین خواهد خورد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای