شناسه خبر : 7692

دراولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 2.58 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت ملت بود که0.87 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با 1.45 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 1.23درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.67 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش 4.95 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با 1.6درصد بوده است.

شرکت‌های بیمه تعاون، سرمد، تجارت نو، رازی، حافظ، زندگی خاورمیانه و سینا امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 4 شرکت قرمز پوش  و 11 شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای