شناسه خبر : 7645

انباشت خسارات معوق، یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه به شمار می‌رود و درصد بالایی از این خسارات مربوط به دو بیمه نامه شخص ثالث و درمان است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، گفته می شود که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از درج رقم واقعی ذخایرخسارات معوق خود در این دو رشته بیمه‌ای امتناع می کنند و همین امر موجب شده تا به طور دائم این مطالبات و ذخایر گرفته نشده و به سال بعد منتقل و شرکت بیمه‌ای  را با مشکلات جدی مواجه کند.

به صورت اصولی، مبلغ خسارت معوق باید بیانگر برآورد معقولی ازمخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی درتاریخ ترازنامه باشد. 

خسارت معوق باید شامل مبالغی چون، خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده، خسارت گزارش شده‌ای که پرداخت نشده، خسارتی که به طور کامل گزارش نشده و دست آخر هم  مخارج برآوردی تسویه خسارت باشد.

از آنجایی که میزان ریالی این‌گونه ذخایر به صورت دستی محاسبه و بر مبنای تعداد پرونده‌های خسارتی موجود در شعب اجرایی، برآورد می‌شود، کاهش میزان ریالی آن اثری مستقیم بر افزایش سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌گر دارد.

دور از ذهن نیست که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای خسارات را به سال های بعدی منتقل کنند.

"مهدی سامری" عضو هیئت مدیره بیمه تجارت نو به چابک آنلاین گفته است  که بالارفتن میزان خسارت معوق در شرکت های بیمه ای چند دلیل دارد.

یکی اینکه در پذیرش ریسک، میزان نقدینگی و ایفای تعهدات را رعایت نکرده اند و ریسک زیادی را نگه داشتند که نمی توانند آن را پرداخت کنند.

دلیل دیگر از نگاه او، متناسب نبودن سرمایه‌گذاری ها با ریسک پذیرفته شده و سریع الوصول بودن سرمایه گذاری‌ها را رعایت نمی کنند؛ به عنوان نمونه:  ملک خریده‌اند و نمی‌توانند ملک را بفروشند مانند اتفاقی که برای یک شرکت بیمه‌ای در گذشته رخ داد.

تمام این مسائل به سیاست گذاری‌های شرکت بر می گردد که در بخش فنی نتوانستند ریسک را به درستی واگذار کنند و ریسک زیادی را نزد شرکت نگه داشتند.

وی افزود:صورت‌های مالی شرکتی که خسارت معوق دارد با یکسری مشکلات مواجه می شود واشخاص فنی و مالی با تحلیل آن متوجه می شوند که این شرکت به دلیل انباشت خسارت‌های معوق وضعیت متزلزلی دارد و دستگاه ناظر در زمانی که ببیند که حجم خسارت معوق  یک شرکت زیاد است یکسری اخطار به آن شرکت می‌دهد.

عضو کمیسیون تخصصی شورای‌عالی بیمه بیان کرد: یکی از بدترین حالاتی که اتفاق می افتد این است که بیمه گزارها برای ایفای حقوق خود شروع به اعتراض به مراجع نظارتی می کنندو این موضوع برای شرکت های بیمه تبعات بسیاری دارد.

وی، تصریح کرد:به دلیل اینکه تمام شرکت‌های بیمه‌ای یک صنعتی را به نام صنعت بیمه تشکیل می دهند، هر شرکتی که در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شود تبعات آن به سرعت برای کل صنعت بیمه مشکل ایجاد می کند که در اینجا نقش بیمه مرکزی و سندیکا برای حفظ اعتبار صنعت بیمه بسیار مهم است.

سامری ادامه داد: آیین نامه 60، بایدطوری تهیه شود که شرکت ها را متقاعد کند که حجم کمتری ازسرمایه جاری خود را صرف سرمایه گذاری های عمیق مانند: ملک یا خرید سهام درشرکت های غیر بورسی کنند.

وی، اظهار کرد: درآیین نامه قبلی ذکر شده، حداقل 30 درصد منابع شرکت‌ها باید دربانک ها سپرده گذاری شود اگر در آئین‌نامه جدید سرمایه گذاری را به توانگری مالی وصل کنند بهتر خواهد بودتا اینکه سرمایه گذاری صرفا متناسب با میزان پرتفوی تولیدی شرکت‌های بیمه باشد.

عضو هیئت مدیره بیمه تجارت نو گفت: راه برون رفت از این وضعیت، متناسب کردن میزان سهم نگهداری شرکت ها و انتخاب درست ریسک و سرمایه گذاریدرست منابع شرکت‌ها است.

بی شک، بیمه مرکزی می تواند درکاهش میزان خسارت معوق شرکت ها نقش پررنگی داشته باشد، زیرا هر بیمه نامه‌ای که صادر می شود درصدی از آن به عنوان بیمه نامه اتکایی نزد بیمه مرکزی ذخیره می شود و بیمه مرکزی نیز از طریق اتکایی اجباری در این روند دخیل خواهد شد.

بنابراین بیمه مرکزی باید با ابزارهای نظارتی وتایید نکردن صورت های مالی غیرشفاف، شرکت‌های بیمه را کنترل کند تا شرکت ها به مرور وادار به ارائه صورت های شفاف مالی شوند.

فراموش نکنیم که خسارت معوق تبعات زیادی برای شرکت های بیمه ای دارد، زیرا در زمانیکه  شرکتی به دست اندار بیفتدتبعات آن دامن کل صنعت بیمه را خواهد گرفت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای